Bank Soalan PMR

Kertas Soalan Peperiksaan Percubaan PMR 2010


Science

- Negeri Johor
- Negeri Kedah
- Negeri Sabah
- Negei Kelantan
- Sekolah Berasrama Penuh(SBP)
- Negeri Terengganu
- Negeri Perak
- Negeri Melaka
- Negeri Pahang - skema P1 , skema P2
- Sarawak – K1 , K2 , S1 , S2
- Negeri Selangor- P1,P2
- Negeri Sembilan - P1 , P2 , Skema
- Maktab Rendah Sains Mara(MRSM)
- Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Bahasa Melayu

- Kedah
- Sabah
- Terengganu – K1 , K2
- Melaka – K1 , K2 , Skema
- Pahang - K1 ( skema) , K2 ( skema)
- Negeri Sembilan – K1 , K2 , Skema

Pendidikan Islam

- Perak
- Johor
- Pulau Pinang
- Kedah
- Pahang , skema
- Terengganu
- Melaka
- Sabah , Skema
- Negeri Sembilan , Skema

Bahasa Arab

- Kedah, Kelantan dan Perak
- Melaka dan Penang
- Pahang dan Sabah
- Johor dan Sarawak
- Sabah
- Negeri Sembilan
- Wilayah Persekutuan

Bahasa Inggeris

- Kelantan – P1 , P2
- Pahang – P1+S1 , P2 , (skema)
- Kedah – P1+P2+Skema
- Terengganu – P1 , P2
- Melaka – P1 , P2
- Negeri Sembilan – P1 , P2 , Skema

Kemahiran Hidup Bersepadu 1 – Kemahiran Teknikal

- Kelantan
- Kedah
- Melaka
- Pulau Pinang
- Negeri Sembilan , Skema

Kemahiran Hidup Bersepadu 2 – ERT

- Kelantan
- Melaka
- Negeri Sembilan , Skema

Kemahiran Hidup Bersepadu 3 – Sains Pertanian

- Kelantan
- Johor
- Negeri Sembilan , Skema

Kemahiran Hidup Bersepadu 4- Perdagangan & Keusahawanan

- Pahang , skema
- Negeri Sembilan , Skema

Geografi

- Kelantan , Skema
- Kedah , Skema
- Terengganu
- Sarawak
- Pahang , skema
- Melaka
- Sabah
- Perak
- Negeri Sembilan , Skema

Sejarah

- Sabah , Skema
- Kedah + skema- Terengganu
- Pahang , Skema
- Melaka
- Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur – K1
- Selangor – K1
- Pulau Pinang
- Negeri Sembilan , Skema

Mathematics

- Sekolah Berasrama Penuh(SBP)
- Kelantan – K1 , K2
- Sabah – K1 , S1 , K2 , S2
- Perak – K1 , K2 , Skema
- Melaka – K1 , K2 , Skema
- Pahang – K1 (skema) , K2 (skema )
- Terengganu – K1 , K2
- Kedah – K1 , K2 , S1 , S2
- Johor – K1 , K2
- Negeri Sembilan – K1 , K2 , Skema


PMR 2007

sains k2 2007
sains k1 2007
sejarah k1 2007
matematik k2 2007
bm k2 2007
pi k1rumi 2007
geografi k1 2007
matematik k1 2007
bi k2 2007
bi k1 2007
bm k1 2007

PMR 2008

pi_pmr_2008(b.melayu)
math1_pmr_2008
sej_pmr_2008
b.i 2_pmr_2008
Sains2 Pmr 2008
Sains1 Pmr 2008
math2_pmr_2008
geog_pmr_2008
bm2_pmr_2008
bm1_pmr_2008
b.i1_pmr_2008

Perak PMR Peperiksaan Percubaan 2009

PMR BM1 dan 2 Perak 2009 Serta Jawapan
PMR BI 1 dan 2 Perak 2009 Serta Jawapan
PMR Math1 dan 2 Perak 2009 Serta Jawapan
PMR PAI Perak 2009 Serta Jawapan
PMR Sains1 dan 2 Perak 2009 Serta Jawapan
PMR Sejarah Perak 2009 Serta Jawapan
PMR KH Perak 2009 Serta Jawapan
PMR Geo Perak 2009 Serta Jawapan

SBP PMR Peperiksaan Percubaan 2009

PMR Math SBP 2009 Serta Jawapan
PMR Sains SBP 2009 Serta Jawapan

Johor PMR Peperiksaan Percubaan 2009

PMR Math2 Johor 2009 Serta Jawapan
PMR PI Johor 2009 Serta Jawapan
PMR Sains2 Johor 2009
PMR KH Johor 2009
PMR BM1,2 Johor 2009 Serta Jawapan

Sarawak PMR Peperiksaan Percubaan 2009

PMR BM SRW 2009 Serta Jawapan
PMR BI SRW 2009 Serta Jawapan
PMR Math SRW 2009 Serta Jawapan
PMR Science SRW 2009 Serta Jawapan
PMR Geog SRW 2009 Serta Jawapan
PMR KH SRW 2009 Serta Jawapan
PMR PI SRW 2009 Serta Jawapan
PMR Sejarah SRW 2009 Serta Jawapan

Pahang PMR Peperiksaan Percubaan 2009

PMR BM PHG 2009 Serta Jawapan
PMR BI PHG 2009 Serta Jawapan
PMR Geog PHG 2009 Serta Jawapan
PMR Math PHG 2009 Serta Jawapan
PMR Sains PHG 2009 Serta Jawapan
PMR Sejarah PHG 2009 Serta Jawapan
PMR PI PHG 2009 Serta Jawapan
PMR KH1 PHG 2009 Serta Jawapan
PMR KH2 PHG 2009 Serta Jawapan

Melaka PMR Peperiksaan Percubaan 2009

PMR BI1,2 MELAKA 2009 Serta Jawapan
PMR BM1, 2 MELAKA 2009 Serta Jawapan
Pmr Math1, 2 Melaka 2009 Serta Jawapan
PMR Sej MELAKA 2009 Serta Jawapan
PMR KH1 MELAKA 2009 serta jawapan

Perlis PMR Peperiksaan Percubaan 2009

PMR Math1,2 PERLIS 2009 Serta Jawapan
PMR Sains1,2 PERLIS 2009 Serta Skema
Pmr Geog Perlis 2009 Serta Skema
Pmr Kh1 Perlis 2009 Serta Skema
PMR KHert PERLIS 2009 Serta Skema
Pmr Pi Perlis 2009 Serta Skema
PMR Sej PERLIS 2009 Serta Skema

Sabah PMR Peperiksaan Percubaan 2009

PMR BM1,2 SABAH 2009 Serta Skema
PMR BI1,2 SABAH 2009 Serta Skema
PMR Math1,2 SABAH 2009 Serta Skema
Pmr Sains1,2 Sabah 2009 Serta Skema
PMR Geog SABAH 2009 Serta Skema
PMR KHert SABAH 2009 Serta Skema
PMR Sej SABAH 2009 Serta Skema

Kedah PMR Peperiksaan Percubaan 2009

PMR Sains1 Kedah 2009
PMR Pi1 Kedah 2009
PMR Bm2 Kedah 2009
PMR Sains2 Kedah 2009
PMR Bi2 Kedah 2009
PMR Bi1 Kedah 2009
PMR Bm1 Kedah 2009
PMR Math1, 2 Kedah 2009 Serta Skema